ஊதிய நிர்ணயம் - விதி 4(3) - மாநிலக்கணக்காயர் தற்போது நடைமுறையில் இல்லை என்ற உத்தரவிற்கு எதிராக தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது; அரசு இதுவரை விதி 4(3) ஐ வாபஸ் பெற்று உத்திரவிடாததால் நடைமுறையிலிருப்பதாகவே கருத வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
Popular Posts